Bedrijfsschade

Zoekt u een expert op het gebied van bedrijfsschade? Dan bent u bij Von Reth Contra-Expertise aan het juiste adres! Wij bieden verzekerden en gedupeerden namelijk al jaren de specialistische begeleiding die gevraagd wordt als het aankomt op bedrijfsschade.

Neem direct contact op met Von Reth Contra-Expertise

Bedrijfsschade komt nooit gelegen, en vergt vaak veel van u als ondernemer. In het slechtste geval, bijvoorbeeld als gevolg van een brand, moet uw bedrijf haar werkzaamheden (tijdelijk) stil leggen. Hierdoor stagneren uw inkomsten, terwijl uw vaste lasten blijven doorlopen. Het is fijn dat u tegen dit soort calamiteiten verzekerd bent, maar u weet wellicht niet alle details omtrent de totstandkoming van uw schadevergoeding. Von Reth contra-expertise staat dan voor u klaar!

Uw bedrijfsschadeverzekering

Uw polisvoorwaarden en de toepassing hiervan kunnen wellicht complex voor u zijn. Von Reth biedt u graag een helpende hand! Al sinds 1925 zijn wij actief als contra-expert op gebied van verschillende soorten schade. Onze specialisten voorzien u van ondersteuning op maat bij de afhandeling van uw schadevergoeding.

Waarom von Reth contra-expertise inschakelen bij bedrijfsschade?

Wanneer u onverhoopt bedrijfsschade hebt opgelopen, is Von Reth u graag van dienst. U kunt ons zien als uw eigen schade-expert. Wij kijken samen met u naar de opgelopen schade en of uw verzekeraar datgene vergoedt waar u recht op heeft. Daarbij functioneren wij compleet onafhankelijk; we werpen een kritische blik op de handelswijze van de verzekeraar.

We gaan zo snel mogelijk met u aan de slag om de periode van bedrijfsstilstand te minimaliseren. Daarbij geldt: hoe eerder u na een calamiteit contact met ons opneemt, hoe beter!

De voordelen van uw persoonlijke Von Reth contra-expert bij bedrijfsschade:

  • Meer dan 95 jaar ervaring in contra-expertise. Bovendien beschikken wij over dezelfde hoeveelheid kennis over schade(vergoedingen) als uw verzekeraar;
  • Von Reth opereert onafhankelijk;
  • Actief betrokken bij uw situatie;
  • Direct bereikbaar;
  • Landelijke dekking.

Veelgestelde vragen omtrent bedrijfsschade

Wat is de definitie van bedrijfsschade?

De bedrijfsschade is de vermindering van de brutowinst, zijnde de opbrengst uit bedrijfsactiviteiten verminderd met de variabele kosten, onder aftrek van eventuele besparingen als gevolg van omzetverlies of productieverlies.

Wat is een bedrijfsschadeverzekering?

Een bedrijfsschadeverzekering is uitermate belangrijk voor de continuïteit van een bedrijf na een schade. Met een bedrijfsschadeverzekering heeft u niet alleen dekking voor de vaste kosten en nettowinst van het omzetverlies of productieverlies dat als gevolg van een schade geleden wordt, maar kunt u ook de extra kosten claimen die u maakt om omzetverlies te voorkomen en/of te beperken.

Wat is de formule voor het berekenen van de bedrijfsschade?

Voor de berekening van de bedrijfsschade is geen standaard formule. Het vaststellen van bedrijfsschade is maatwerk en een specialisme in de expertise branche.
Heel algemeen gesteld bestaat een bedrijfsschade uit drie onderdelen, het verlies van dekking van vaste kosten en nettowinst door omzetverlies of productieverlies, de extra kosten om dit te beperken of te voorkomen minus de besparing op niet doorgaande vaste kosten.

Wat doet een contra-expert bij bedrijfsschade?

De contra-expert begeleidt verzekerde bij de eerste maatregelen, het crisismanagement direct na schade. Vervolgens worden er plannen voor de middellange en langere termijn gemaakt waarbij een inventarisatie van het kritische pad, de bottleneck in de schade van belang is.

Natuurlijk wordt ook beoordeeld in hoeverre de polis aansluit bij deze plannen. Wij maken elke maand een berekening van de bedrijfsschade om gedurende de looptijd steeds voorschotbetalingen aan te vragen zodat de liquiditeit van de onderneming niet in gevaar komt.

Uiteindelijk is de omvang van de bedrijfsschade voor u niet de hoofdzaak, wel het behoud van uw klanten en de continuering van het bedrijf zodat ook na de uitkeringstermijn er een financieel gezond bedrijf staat, dat klaar is voor de toekomst. Daarin denkt een contra-expert met u mee.

Bedrijfsschade? Neem nú contact met ons op!

Bent u het slachtoffer geworden van bedrijfsschade? Neem dan direct contact met ons op. Wij zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor vragen en opmerkingen. Telefonisch kan dit op 040-291 80 00 of 033-782 05 40. U kunt ons ook via het volgende e-mailadres benaderen: expertise@vonrethexpertise.nl.