Collega Josee aan het woord in VNAB Visie

Onlangs heeft onze collega Josee Tomassen een interview mogen geven in vakinhoudelijk magazine VNAB Visie. Daarin vertelt zij onder andere over haar ervaringen als schade-expert en welke invloed de coronapandemie op haar werk heeft.

Josee Tomassen, Von Reth contra-expertise

Josee Tomassen is contra-expert bij Von Reth contra-expertise. Ze houdt van haar werk, maar de coronapandemie maakt het wel minder leuk. “Bij ondernemers die voor of tijdens de coronacrisis door brand getroffen zijn, is het lastig om de bedrijfsschade vast te stellen. We kunnen niet goed aannemelijk maken wat de omzet zou zijn geweest als er geen brand was geweest en de bedrijfsschade is dus heel moeilijk in geld uit te drukken. Terwijl veel ondernemers juist op alternatieve manieren proberen hun bedrijf draaiende te houden.”

Contra-expert

Sinds 2011 staat Josee haar mannetje als contra-expert bij Von Reth contra-expertise. Ze onderkent de toegevoegde waarde van haar functie. “Een calamiteit komt altijd onverwachts. Er komt van alles op de ondernemer af waar hij geen verstand van heeft. Bovendien spelen heftige emoties een rol, omdat zijn bedrijf in puin ligt en hij z’n toekomst in rook ziet opgaan. Ik vind daarom dat elk bedrijf met een substantiële schade een eigen expert zou moeten inschakelen, die zijn belangen verdedigt. De ondernemer heeft over het algemeen beperkte kennis van de polis en weet niet hoe de hazen lopen.”

“Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, dus we geven de ondernemer zo snel mogelijk duidelijkheid hoe de vlag ervoor staat.”

Josee en haar collega’s zijn binnen twee uur na de schademelding ter plaatse om de klant bij te staan. “Wij pakken de regie om te voorkomen dat de klant in zijn emoties verkeerde beslissingen neemt. We leggen verzekerde uit welke partijen zich bij hem melden en wat hun positie is. En we nemen de polis en clausules door om te beoordelen of er voldoende dekking is. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, dus we geven de ondernemer zo snel mogelijk duidelijkheid hoe de vlag ervoor staat. Is er bijvoorbeeld sprake van een onderverzekering of beperkte polisdekking, dan vertel ik dat direct.”

Tegelijkertijd zorgt ze graag voor licht aan het eind van de tunnel. “Direct na de brand zien de meeste ondernemers dat niet, maar na een paar dagen kun je gerust vragen of ze de oude situatie wel terug willen. Veel ondernemers zijn geneigd om door brand getroffen machines te laten reconditioneren en te repareren, zodat ze verder kunnen. Maar als ze toch al plannen hadden om uit te breiden, dan kunnen ze beter in een nieuwe machine investeren. Vaak kan er in combinatie met ‘ander materieel herstel’ een flinke besparing in de bedrijfsschade gerealiseerd worden. Juist dat deel van het vak, het bedenken en berekenen van diverse scenario’s, maakt het beroep van bedrijfsschade expert zo interessant.”

Samenwerking

Dan bekent Josee dat de naam ‘contra-expert’ haar enorm tegenstaat. “Ik vind het een vervelend woord met een negatieve lading. Het gaat in ons vak juist om samenwerking. De expert verdedigt de belangen van de verzekeraar, wij die van de klant, maar samen moeten we tot een oplossing komen. Krijg ik te maken met professionele en deskundige experts, dan ontstaat er ook vrijwel nooit een probleem in de afwikkeling van de schade. Helaas zijn er ook experts die op elke slak zout leggen. Of experts die vinden dat wij als contra-expert de claim moeten berekenen en vervolgens met een rode pen gaan strepen. Is er geen onderling vertrouwen, dan wordt het een stroef en langdurig proces, met een oplossing waar beide partijen vaak niet tevreden over zijn. In die situaties vind ik mijn werk niet zo leuk. Maar ik ben ervan overtuigd, dat er ook contra-experts zijn waar de experts van verzekeraars niet mee kunnen werken, hoor”, zegt ze er achteraan.

Geen leuk jaar

Josee vond haar werk afgelopen jaar minder leuk. “Bij het vaststellen van bedrijfsschade hebben wij meer dan gemiddeld last van het coronavirus. Veel ondernemers, bijvoorbeeld in de horeca, verzinnen alternatieve manieren om hun bedrijf draaiende te houden. In het dorp waar ik woon, zit een sterrenrestaurant dat tegenwoordig stampotten, maar ook luxe diners en borrelboxen voor thuis verkoopt. De plaatselijke modezaak toont outfits op Facebook, die klanten kunnen bestellen en in een zogenaamde Pas Tas worden thuisbezorgd om te passen. Zo kent iedereen wel voorbeelden uit zijn eigen omgeving, waaruit blijkt dat ondernemers niet stilzitten.”

“Bij het vaststellen van bedrijfsschade hebben wij meer dan gemiddeld last van het coronavirus”

Ik heb veel bewondering voor hun creativiteit en doorzettingsvermogen, maar is zo’n bedrijf voor of tijdens corona door brand getroffen, dan is het vrijwel onmogelijk om de bedrijfsschade vast te stellen. Omdat historische omzetgegevens ontbreken, kunnen we lastig aannemelijk maken wat de omzet zou zijn geweest als er geen brand was geweest en kunnen we de schade dus ook heel moeilijk in geld uitdrukken.

NOW-regeling

Josee voorspelt dat de branche nog minimaal vier jaar last heeft van de pandemie. “Bij bedrijfsschadeberekeningen kijk je voor omzetontwikkelingen vanuit het verleden naar de toekomst. Wat als een bedrijf, waarvan de omzet door corona nu heel anders is dan voorheen, over twee jaar afbrandt? Hoe bepalen we dan de normomzet? We missen betrouwbare referentiecijfers. Daarnaast hebben veel ondernemers gebruik gemaakt van de NOW-regeling, maar ooit volgt er een afrekening en vraagt de overheid dat voorschot geheel of gedeeltelijk terug. Wanneer en hoe is echter nog niet bekend.”

Langere hersteltermijn

Ook de mogelijk langere hersteltermijn speelt op dit moment een rol. “Fabrieken in sommige landen waren maanden dicht. Er is vertraging ontstaan in levertijden van bouwmaterialen of machines, waardoor het langer duurt voordat een bedrijf weer volledig operationeel is. De ondernemer loopt dan het risico dat de uitkeringstermijn van de polis overschreden wordt. Het wordt pas echt vervelend als de expert van de verzekeraar de langere hersteltermijn niet als bedrijfsschade wil meenemen, omdat de vertraging het gevolg is van deze pandemie. Want een pandemie is geen gedekt evenement op de brandpolis.”

Toch heeft het coronavirus ook wat positiefs opgeleverd, constateert Josee. “Ik word heel blij van het lage aantal files. Ik werkte altijd al veel vanuit huis, maar bij een brand wil ik zo snel mogelijk naar de plek des onheils om de ondernemer uit te leggen hoe bedrijfsschades werken en om te vertellen wat ik voor hem kan betekenen. Dat blijf ik doen, maar reguliere voortgangsgesprekken voer ik tegenwoordig wel vaker online, via Teams. Ik verwacht dat dit in de toekomst ook zeker zo blijft, want het bevalt mij prima.”

One woman show

Josee is sowieso blij met haar functie van contra-expert, die ze inmiddels alweer negen jaar vervuld. “Het werk biedt de afwisseling waarop ik had gehoopt. En het is ontzettend mooi als een ondernemer het vertrouwen heeft dat zijn probleem bij ons in goede handen is. En dat hij na alle ellende op enig moment zegt: ik ga weer 25 jaar verder. Wil je echter geen one woman show van dit artikel maken? Want ik doe het niet alleen, maar samen met mijn collega’s.”

Datum
Deel dit artikel
Calamiteiten?

24/7 bereikbaar.
Bel 040-291 80 00